Pius XI, Divini illius Magistri

Tekst wkrótce. Nim się pojawi, encyklikę można przeczytać w formacie PDF.