Pius X, Acerbo nimis

Tekst wkrótce. Encyklikę można przeczytać w formacie PDF tutaj.