Św. Piusa X

Papież Pius X był protektorem katolików integralnych dlatego, że byli oni najwierniejszymi wykonawcami poleceń Papieża. Wyraźnie opowiedział się za tą tendencją w przemówieniu podczas konsystorza kardynalskiego 27 maja 1914 r., ostatniego w swym życiu. Niestety, prawie wszyscy mianowani wówczas kardynałowie należeli do frakcji liberalnej i postępowej, która stopniowo, w następnych dekadach, doprowadziła do stanu, w jakim znajdował się Kościół w chwili śmierci Piusa XII i przededniu Soboru Watykańskiego II. Czytaj dalej

Artykuł z „Myśli Katolickiej” o św. Piusie X z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa Ojca świętego

Oryginalna ilustracja z pierwszej strony „Myśli Katolickiej”, rok I (1908), nr 40

1858-1908.

I ukazał mu się Pan w płomieniu ognistym
z pośrodku krza: i widział, iż kierz gorzał,
a nie zgorzał. (Exod. III, 2.)

Ogień jest symbolem sił dobrych: ogień świeci, ogrzewa, oczyszcza, ożywia, weseli

Ojcu Świętemu Piusowi X przypadł w udziale przydomek Ognia – Ignis ardens. Czytaj dalej

Od Redakcji (wrzesień 2018)

Pół roku minęło od założenia Stowarzyszenia im. Ks. Zygmunta Goliana i naszej strony. Nie jest to, co prawda, wiele czasu, ale była to okazja pozwalająca nam na pewne podsumowanie, ogólną ocenę sytuacji, rachunek sumienia.

Jak wiemy z pierwszej „Myśli Katolickiej”, poziom katolicyzmu w Polsce był już wtedy marny. Powszechnemu liberalizmowi i brakowi tego „zmysłu katolickiego” w słowie i w postępowaniu sprzyja nasza polska natura: bierna, spokojna raczej (choć skłonna do wybuchów i „czynów bohaterskich” – zwykle nieprzemyślanych i za podszeptem naszych nieprzyjaciół). „Jakoś to będzie” i cenienie sobie nade wszystko „świętego spokoju” trafnie wyrażają nasze główne wady narodowe. Czytaj dalej

O karze śmierci z „Myśli Katolickiej”

Jako że temat jest na czasie, Czytelnikom naszym przedstawiamy artykuł z oryginalnej „Myśli Katolickiej” na temat ówczesnych prób zniesienia kary śmierci.

Warto zauważyć, iż również o. Jacek Woroniecki zwracał uwagę na to, że czasy nowożytne są zbyt pobłażliwe, w stosowaniu kary i oddawaniu sprawiedliwości waga przechyla się ku niedostatkowi w tej dziedzinie. Czytaj dalej

Zagadnienie sportu z punktu widzenia katolickiego

Drużyna futbolu amerykańskiego Uniwersytetu Yale z końca XIX wieku

W całym świecie sport jest zagadnieniem bardzo szeroko promowanym przez różne postępowe środowiska od dekad. Kiedyś bez wątpienia był to sposób na odprężenie się, uprawnione ćwiczenie fizyczne, nawet wymagający pewnych sprawności sposób na rekreację, zwłaszcza dla dorastającej młodzieży.

Dziś natomiast stanowi jeden z głównych dowodów współczesnego materializmu, hedonizmu, różnych form konsumpcjonizmu, wreszcie najzwyklejszej próżności i straty czasu. Jest także wyrazem powszechnie panującej w „nowym wspaniałym świecie” niesprawiedliwości uprawianej przez finansowych właścicieli tego świata: ojciec rodziny musi często bardzo ciężko pracować, by utrzymać rodzinę, podczas gdy młody, nierzadko półdziki chłopaczyna zarabia miliony po prostu bawiąc się na oczach gawiedzi. Niesamowite, przy tym, jak wielu katolickich rodziców pozwala swoim dzieciom na tak wielkie straty czasu, bez pożytku głębszego niż rozrost mięśni, nie wspominając już, podobnie jak w przypadku tańca, o nieroztropności oddawania dziecka w towarzystwo, które cnotą nie słynie. Czytaj dalej

W rocznicę śmierci ks. Józefa Vérité

26 sierpnia 2010 r., w wieku dziewięćdziesięciu lat, zmarł ks. Józef Maria Gabriel Vérité (fr. „prawda”), jeden z najstarszych przedsoborowych kapłanów, którzy zachowali wiarę w dobie posoborowego neomodernistycznego kryzysu.

Urodził się 15 września, 1919 roku w Nantes, stolicy Bretanii (Francja). W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium duchownego w Guérande, a na kapłana został wyświęcony w 1945 roku. Dość prędko odciął się od modernistów, którzy stopniowo opanowywali wszystkie struktury kościelne w latach sześćdziesiątych. Czytaj dalej

Matki Bożej Jasnogórskiej

Biorąc sobie za wzór polskich katolików integralnych Stowarzyszenie im. Ks. Goliana bez wahania przyjęło nazwę częstochowskiego tygodnika „Myśl Katolicka” dla swego organu internetowego. Pismo to prowadzone było przez siostry ze Zjednoczenia Pań o działalności katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w latach 1908 – 1914. Wiernie trzymając się zasad głoszonych na łamach „Myśli Katolickiej” i my przyjęliśmy za naszą szczególną Patronkę Matkę Bożą Jasnogórską, więc w Jej uroczystość ponawiamy nasze oddanie Jej i obiecujemy wierność linii wytoczonej przez pobożne, dzielne i integralnie katolickie polskie siostry ze Zjednoczenia.

Domina Nostra Claromontana, ora pro nobis! Czytaj dalej