Magisterium

Encykliki i inne dokumenty papieskie znajdujące się na stronie „Myśl Katolicka”:

Grzegorz XVI, Mirari vos (15 VIII 1832)

Pius IX, Quanta cura (8 XII 1864)

Pius IX, Syllabus errorum (8 XII 1864)

Leon XIII, Diuturnum illud (29 VI 1881)

Leon XIII, Supremi apostolatus officio (1 IX 1883)

Leon XIII, Immortale Dei (1 XI 1885)

Leon XIII, Satis cognitum (29 VI 1896)

Pius X, E supremi apostolatus (4 X 1903)

Pius X, Fin dalla prima (18 XII 1903)

Pius X, Il fermo proposito (11 VI 1905)

Pius X, Pascendi Dominici gregis (8 IX 1907)

Pius XI, Ubi arcano Dei (23 XII 1922)

Pius XI, Quas primas (11 XII 1925)

Pius XI, Mortalium animos (6 I 1928)

Pius XI, Divini illius Magistri (29 XII 1929)

Pius XII, Mystici Corporis Christi (29 VI 1943)

Pius XII, Przemówienie do mężczyzn Akcji Katolickiej (12 X 1952)

Pius XII, Przemówienie z okazji kanonizacji św. Piusa X (29 V 1954)

Niniejsza lista będzie z czasem uzupełniana.