Magisterium

Encykliki i inne dokumenty papieskie znajdujące się na stronie „Myśl Katolicka”:

Pius VIII, Traditi humilitati (24 V 1829)

Grzegorz XVI, Mirari vos (15 VIII 1832)

Pius IX, Ineffabilis Deus (8 XII 1854), bulla ogłaszająca dogmat o Niepokalanym Poczęciu

Pius IX, Quanta cura (8 XII 1864)

Pius IX, Syllabus errorum (8 XII 1864)

Leon XIII, Aeterni Patris (4 VIII 1879)

Leon XIII, Diuturnum illud (29 VI 1881)

Leon XIII, Supremi apostolatus officio (1 IX 1883)

Leon XIII, Immortale Dei (1 XI 1885)

Leon XIII, Quamquam pluries (15 VIII 1889), encyklika o opiece św. Józefa

Leon XIII, Sapientiae christianae (10 I 1890)

Leon XIII, Rerum novarum (15 V 1891)

Leon XIII, Satis cognitum (29 VI 1896)

Leon XIII, Divinum illud (15 V 1897), encyklika o Duchu Świętym

Leon XIII, Graves de communi re (18 I 1901)

Pius X, E supremi apostolatus (4 X 1903)

Pius X, Tra le sollecitudini (22 XI 1903)

Pius X, Fin dalla prima (18 XII 1903)

Pius X, Acerbo nimis (15 IV 1905)

Pius X, Il fermo proposito (11 VI 1905)

Pius X, Vehementer nos (11 II 1906)

Pius X, Pascendi Dominici gregis (8 IX 1907)

Pius X, Haerent animo (4 VIII 1908), adhortacja o świętości kapłańskiej

Pius X, Notre charge apostolique (25 VIII 1910)

Pius X, Przysięga antymodernistyczna (1 IX 1910)

Pius X, Przemówienie do kapłanów Unii Apostolskiej (18 XI 1912)

Pius XI, Ubi arcano Dei (23 XII 1922)

Pius XI, Quas primas (11 XII 1925)

Pius XI, Mortalium animos (6 I 1928)

Pius XI, Divini illius Magistri (29 XII 1929)

Pius XII, Mystici Corporis Christi (29 VI 1943)

Pius XII, Humani generis (12 VIII 1950)

Pius XII, Przemówienie do mężczyzn Akcji Katolickiej (12 X 1952)

Pius XII, Przemówienie z okazji kanonizacji św. Piusa X (29 V 1954)

Niniejsza lista będzie z czasem uzupełniana.