Podstawowe teksty

Najważniejsze teksty, które pomogą dokładniej poznać ideały przyświecające powstaniu Stowarzyszenia im. Ks. Goliana to:

1) Życiorys ks. Zygmunta Goliana
i. Krótki rys życia ks. Goliana autorstwa ks. Z. Bartkiewicza SI.
ii. Życiorys ks. Goliana napisany przez biskupa Nowodworskiego.

2) Historia ultramontanizmu i katolicyzmu integralnego
i. „Testament duchowy” św. Piusa X, czyli alokucja Papieża z jego ostatniego konsystorza w maju 1914, w której jasno opowiada się za „katolikami integralnymi”.
ii. 
Program Sodalitium Pianum, organizacji założonej w 1909 roku przez ks. prał. Huberta Benigniego, która otrzymała trzykrotnie pochwałę od św. Piusa X.
iii. Krótkie notki biograficzne włoskich katolików nieustępliwych i integralnych.
iv. Krótkie notki biograficzne francuskich katolików integralnych.
v. Krótkie notki biograficzne polskich ultramontanów i katolików integralnych (opracowanie w przygotowaniu).
vi. Artykuł wstępny pierwszego numeru „Fede e Ragione”, integralnie katolickiego pisma założonego przez ks. Pawła de Totha w 1919 roku, którego program jest również programem zarówno samego Stowarzyszenia im. Ks. Goliana jak i jego strony internetowej „Myśl Katolicka”.

3) Dzisiejszy kryzys w Kościele
i. „Katolicka odpowiedź na kryzys w Kościele” – ogólny wstęp do dzisiejszego problemu, omawiający różne stanowiska faktycznie przyjęte w ramach katolickiego sprzeciwu wobec doktryn i reform Soboru Watykańskiego II oraz wykazujący, które stanowisko jako jedyne jest w pełni spójne z doktryną Kościoła.
ii. „Początki oporu przeciwko soborowi” – ważny tekst ks. Franciszka Ricossy, przełożonego Instytutu Matki Dobrej Rady, stanowiący III część (z pięciu) polemiki z tekstem opublikowanym przez pismo Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, w którym włoski duchowny dokładnie omawia historyczne początki katolickiego oporu wobec soborowych doktryn i reform. Wykazuje w ten sposób fałszywość dwóch mitów szerzonych przez FSSPX: że zgromadzenie arcybiskupa Lefebvre’a było pierwsze (przed sedewakantystami) i że to sedewakantyści zerwali pierwotną jedność obozu „tradycjonalistycznego”. (Cały artykuł dostępny jest tu.)

4) Teza z Cassiciacum
i. „Teza z Cassiacium w skrócie” – artykuł, który omawia tezę możliwie najprzystępniej, wykazując to, co dostępne dla przeciętnego wiernego i to, co wymaga głębszej wiedzy filozoficznej i teologicznej. Tekst oparty jest w swych ramach ogólnych na wykładzie ks. Franciszka Ricossy i na innych opublikowanych opracowaniach tezy.
ii. „Wyjaśnienie tezy biskupa Guérard des Lauriers” autorstwa bpa Donalda Sanborna – najkrótsze i najprostsze opracowanie tezy napisane przez duchownego.
iii. Wywiad z biskupem Guérard des Lauriers OP z 1987 roku – wywiad, w którym dominikański teolog odpowiada na pytania o tezę, arcybiskupie Lefebvrze, FSSPX, Mszy „una cum”, biskupstwie w sytuacji obecnej Kościoła i o przyszłości obecnego kryzysu.