Komunikat Stowarzyszenia im. Ks. Zygmunta Goliana ws. pewnych aktywistów katolickich

„Christus voluit omnes ab errore revocare et maluit mori, quam tacere.
Jak katolicy szkodzą sprawie Kościoła”

Nemini dantes ullam offensionem,
ut non vituperetur ministerium nostrum…
(II Kor. VI, 3; lekcja z I Niedz. Wielkiego Postu)

Akcja katolicka, której rzeczywistymi twórcami byli katolicy nieustępliwi we Włoszech, ultramontanie w pozostałych częściach Europy, a potem katolicy integralni (za pontyfikatu św. Piusa X), jest dziełem bardzo wymagającym, za które nie sposób się zabierać bez odpowiedniego przygotowania.

Gdy osoby nieodpowiednie zabierają się za nią, skutek jest łatwy do przewidzenia. Ludzie odwracają się od Kościoła, którego wrogom jednocześnie ułatwia się pracę.

Dlatego każdy, kto chce iść śladami tych, których zwano gli intransigenti, podejmując trudy akcji katolickiej, winien często rozmyślać nad słowami z II Listu św. Pawła do Koryntian, które Kościół podaje nam w I Niedzielę Wielkiego Postu: „Nie dając nikomu żadnego zgorszenia, aby nie było ganione posługiwanie wasze, ale we wszystkim okazujmy się jako słudzy Boży…”[i]

Czytaj dalej