Publiczne wycofanie błędów przez założycieli Instytutu Matki Dobrej Rady

Czterech kapłanów założycieli Instytutu Matki Dobrej Rady w maju 1987 roku (nr 13 „Sodalitium”) wydało publiczne wycofanie błędów w następstwie rozpowszechniania przez nich błędnych doktryn dotyczących wiary i moralności, nauczanych wcześniej, gdy przynależeli do Bractwa Świętego Piusa X.

Publiczne przyznanie się do winy

Za nauczanie, lub co najmniej domyślne przypuszczanie jako zgodnych z prawdą, w okresie 1982-1985, gdy należeli do Bractwa Świętego Piusa X, następujących błędów:

1) Papież rzymski cieszy się nieomylnością tylko wtedy, gdy naucza „ex cathedra” (to znaczy kiedy definiuje dogmaty).

2) Zwyczajne i powszechne Magisterium Kościoła nie jest nieomylne.

3) Sobór Watykański II, jako sobór pastoralny, a nie dogmatyczny, nie może być nieomylny.

4) Wolno i obowiązkiem jest zwyczajowe nieposłuszeństwo nauczaniu doktrynalnemu, moralnemu i liturgicznemu prawowitego Autorytetu (Papieża i biskupów), przyznając jednocześnie temu samemu Autorytetowi wszelkie właściwe mu władze wynikającego z boskiej konstytucji Kościoła.

5) Jest możliwe, by prawowity Autorytet (Papież rzymski) promulgował i nakładał na Kościół powszechny prawa (ryt Mszy, Sakramenty, Kodeks prawa kanonicznego) zawierające błędy, herezje i prawa wprost szkodliwe dla dobra dusz.

6) Jest możliwe, by autentyczny Papież rzymski, prawdziwy Wikariusz Jezusa Chrystusa, był w tym samym czasie schizmatykiem, apostatą, w zerwaniu z Tradycją oraz by jego działania były uważane za nieważne.

Te oto błędne twierdzenia śmiertelnie ranią katolicki dogmat dotyczący boskiej konstytucji Kościoła, jego Magisterium, nieomylności Kościoła i Papieża rzymskiego.

Sygnatariusze niniejszego „Publicznego przyznania się do winy” proszą o przebaczenie i modlitwy  wszystkich tych, którzy mogli zostać zgorszeni, zapewniając, że z pomocą Bożą, tak poważne błędy nie będą już nigdy więcej rozpowszechnianie.

W tej wierze.

Z języka francuskiego tłumaczył Giuseppe di Varsavia. Źródło: Problem autorytetu i episkopatu w Kościele (Le problème de l’autorité et de l’épiscopat dans l’Eglise), seria Collana Cassiciacum, tom II, Centro Librario Sodalitium (Verrua Savoia, 2006), s. 103.