List otwarty z 6 lipca 1988 r.

Jak niejednokrotnie już powiedzieliśmy na łamach „Myśli Katolickiej”, warto znać historię katolickiego oporu wobec soborowego neomodernizmu, nie tylko różne doktrynalne stanowiska, które dziś przeciwnicy Soboru Watykańskiego II przyjmują. Jest to bardzo pouczająca historia. Analogicznie do tego, jak prawdziwy wierny syn Kościoła uczy się nie tylko katechizmu (apologetyki, magisterium, etc. wedle swych możliwości umysłowych), ale i historii Kościoła.

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń tej historii jest sakra udzielona przez arcybiskupa Lefebvre’a, z udziałem biskupa de Castro Mayera jako współkonsekratora, czterem biskupom wbrew woli tego, którego uznawano za Papieża. Kilka dni temu minęła trzydziesta rocznica tej ceremonii, niezbyt hucznie obchodzonej w FSSPX, które bardziej nie chce drażnić modernistów niż stawać w obronie wiary atakowanej przez nich, co pokazują zwłaszcza ostatnie lata, epoka „panowania” Bergoglio (raz bp Fellay powiedział, że ów Argentyńczyk „ma wiarę”, że „czasem mówi bardzo dobre rzeczy”, raz, że jest „prawdziwym modernistą”, potem wycofał to, stwierdzając, że jest tylko „praktycznym modernistą”, etc. etc.).

Wydarzenia wokół owych sakr dowodzą zmienności bardzo nieroztropnego „roztropnościowego” podejścia arcybiskupa i całego FSSPX. Choć dziś mówi się w tym środowisku o „biskupach pomocniczych”, sam konsekrator twierdził, że posiadają oni prawdziwą jurysdykcję udzielaną im przez wiernych. Jednak nie jest to błaha różnica. Głosi się też wszem i wobec, że Benedykt XVI, z którym FSSPX swego czasu chciało „odnawiać wiarę” na całym świecie, „wycofał dekret stwierdzający ekskomunikę” (np. w niedawnych „Wiadomościach Monopolu Tradycji”), podczas gdy Benedykt XVI, ich „papież”, przekonany był o tym, że ekskomunikę zniósł, podobnie jak Jan Paweł II był przekonany o tym, że jej zaciągnięcie stwierdził.

Kilka dni po tym pamiętnym trzydziestym czerwca wszyscy wyżsi przełożeni FSSPX wystosowali list do kard. Gantin, „prefekta” kongregacji biskupów, w którym wykazali się chwilową odwagą wobec nieugiętych modernistów. Chwilową, bowiem gest ten wydaje się być raczej uniesieniem spowodowanym przez reakcję Wojtyły, który jednak ogłosił ekskomunikę. Dokładnie tak, jak w przypadku arcybiskupa: zniesienie Bractwa, kary nałożone przez Montiniego, Asyż 1986 roku, to wszystko wywołało dość ostre reakcje arcybiskupa, ale arcybiskup dalej zawsze miał nadzieję na porozumienie praktyczne (nawet dzień po sakrach mówił, że wszystko się ureguluje w przeciągu kilku lat) i po czasie tonował swe wypowiedzi, a nawet tłumaczył się przed Montinim i Wojtyłą.

Czas jednak pokazał, że przeważył usiany kompromisami w wierze kierunek, w którym jedyną stałą jest przetrwanie Bractwa (nie tylko faktyczne, ale prawne), wyznaczony swemu dziełu przez francuskiego arcybiskupa. W tym to prawidle należy też szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzisiejsi wyżsi przełożeni FSSPX nie byliby w stanie napisać czy podpisać podobnego listu.

E.O.

List otwarty przełożonych FSSPX

do kard. Gantin, prefekta Kongregacji Biskupów

Écône, 6 lipca, 1988 r.

Eminencjo,

Zebrani wokół swego Przełożonego generalnego, Przełożeni dystryktów, seminariów i domów autonomicznych Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, uważają za słuszne, by z szacunkiem wyrazić Eminencji następujące refleksje.

Eminencja poczuł się zobowiązany, swoim listem z minionego 1 lipca, powiadomić Jego Ekscelencję  arcybiskupa Marceliego Lefebvre’a, Jego Ekscelencję biskupa Antoniego de Castro Mayera i czterech biskupów, których konsekrowali minionego 30 czerwca w Écône, że zaciągnęli ekskomunikę latae sententiae. Niech Eminencja sam osądzi o wartości takiej deklaracji pochodzącej od władzy, która w swym działaniu zrywa z władzą wszystkich swych poprzedników aż do papieża Piusa XII, w kulcie, nauczaniu i rządzeniu Kościołem.

Jeśli chodzi o nas, jesteśmy w pełnej komunii ze wszystkimi papieżami i wszystkimi biskupami, którzy poprzedzili Sobór Watykański II, odprawiając dokładnie [tę samą] Mszę, którą skodyfikowali i odprawiali, nauczając katechizmu, który oni ułożyli, powstając przeciwko błędom, które wiele razy potępili w swych encyklikach i listach pasterskich. Niech więc Eminencja osądzi z której strony znajduje się zerwanie. Jesteśmy głęboko zmartwieni zaślepieniem ducha i zatwardziałością serca władz rzymskich.

Nigdy natomiast nie chcieliśmy należeć do tego systemu, który sam się określa Kościołem Soborowym, i definiuje się w terminach Novus Ordo Missae, indyferentystycznego ekumenizmu i zeświecczenia całego społeczeństwa. Tak, nie mamy nic wspólnego, nullam partem habemus, z panteonem religii z Asyżu; nasza własna ekskomunika dekretem Waszej Eminencji albo innej dykasterii byłaby tylko tego niezbitym dowodem. O nic bardziej nie prosimy, jak o to, by nas ogłoszono ex communione cudzołożnego ducha, który powiewa w Kościele od dwudziestu pięciu lat, wykluczonymi z bezbożnej komunii z niewiernymi. Wierzymy tylko w Boga, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z Ojcem i Duchem Świętym, i zawsze będziemy wierni Jego jedynej Oblubienicy, Kościołowi Jednemu, Świętemu, Powszechnemu, Apostolskiemu i Rzymskiemu.

Być więc publiczne kojarzonymi z sankcją, która dotknęła sześciu katolickich biskupów, obrońców wiary w jej całości i nienaruszalności, byłoby dla nas powodem do dumy i oznaką ortodoksji wobec wiernych. Mają oni, w rzeczywistości, ścisłe prawo wiedzieć, czy kapłani, do których się zwracają, nie należą do wspólnoty podróbki Kościoła, ewolucyjnej zielonoświątkowej, i synkretystycznej. Zjednoczeni z tymi wiernymi, czynimy własne słowa proroka (I Król. VII, 3): „Preparate corda vestra Domino et servite Illi Soli : et liberabit vos de manibus inimicorum vestrorum. Convertimini ad Eum in toto corde vestro, et auferte deos alienos de medio vestri. „Przylgnijcie całym sercem do Pana i Jemu tylko służcie: i wybawi was z rąk nieprzyjaciół waszych. Całym sercem musicie powrócić do Boga; usuńcie spośród was obce bożki”.

Ufni w opiekę Tej, która zmiażdżyła wszystkie herezje świata całego, prosimy Eminencję o przyjęcie wyrazów naszego oddania Temu, który jest jedyną drogą zbawienia.

W Écône, 6 lipca 1988 r.

Następują podpisy Przełożonego generalnego, wszystkich Przełożonych dystryktów, seminariów i domów autonomicznych Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X na całym świecie:

Ksiądz Franciszek Schmidberger, Przełożony generalny,

Księża Paweł Aulagnier, przełożony dystryktu Francji,

Franciszek Józef Maessen, przełożony dystryktu Niemiec,

Edward Black, przełożony dystryktu Wielkiej Brytanii,

Antoni Esposito, przełożony dystryktu Włoch,

Franciszek Laisney, przełożony dystryktu Stanów Zjednoczonych,

Jakub Emily, przełożony dystryktu Kanady,

Jan Michał Faure, przełożony dystryktu Meksyku,

Gerard Hogan, przełożony dystryktu Australii i Nowej Zelandii,

Alain Lorans, rektor seminarium w Écône,

Jan Paweł André, rektor seminarium we Flavigny,

Paweł Natterer, rektor seminarium w Zaitzkofen,

Andrzej Morello, rektor seminarium w La Reja,

William Welsh, rektor seminarium Świętego Krzyża w Australii,

Michał Simoulin, rektor instytutu Świętego Piusa X w Paryżu,

Patryk Laroche, wicerektor seminarium w Écône,

Filip François, przełożony domu autonomicznego w Belgii i Luksemburgu,

Roland de Mérode, przełożony domu autonomicznego w Holandii,

Grzegorz Pfluger, przełożony domu autonomicznego w Austrii,

Guillaume Devillers, przełożony domu autonomicznego w Hiszpanii,

Filip Pazat, przełożony domu autonomicznego w Portugalii,

Daniel Couture, przełożony domu autonomicznego w Irlandii,

Patryk Groche, przełożony domu autonomicznego w Gabonie,

Franciszek Peek, przełożony domu autonomicznego w Afryce Południowej.

Za: Fideliter nr 64 z lipca-sierpnia 1988 r., ss. 11 i 12

Z języka francuskiego, za La porte latine, tłumaczył Pelagius Asturiensis.

– – –

Tłumaczenie listu pierwotnie pojawiło się na blogu Pelagiusza z Asturii.

Tu można zostawić komentarz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s