Św. Józef, obowiązki stanu i akcja katolicka

Św. Józef pędzla Henryka (Encrico) Raffiego (XIX w.)

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.P. stanowi wspaniałą okazję do rozmyślania nad cnotami, którymi szczególnie zajaśniał Opiekun św. Rodziny. Obok doskonałej czystości i łagodności były to także roztropność, męstwo oraz cały szereg innych, znanych z poświęconej Mu litanii, dzięki którym stał się wzorem w wypełnianiu obowiązków stanu. Prawda ta była szczególnie podkreślana w dobie zaciekłych ataków na Kościół, kiedy to, jak pisał Leon XIII w encyklice Quamquam pluries, Pius IX „św. patriarchę Józefa na prośby wielu biskupów podniósł do godności patrona całego Kościoła”.

Stowarzyszenie im. Ks. Goliana za jedno z kryteriów w przyjmowaniu nowych członków w swe szeregi uznaje właśnie wierność tym obowiązkom, a przez organizację spotkań formacyjnych stara się udoskonalić zrozumienie tej wierności wśród tworzących je katolików. Jest ona bowiem podstawą apostolstwa, gdyż polega na pełnieniu przejawianej w ten sposób Bożej woli, a bez dążenia do doskonałości w tej powszedniej służbie Bogu wszelka działalność w świecie skazana jest na niepowodzenie.

Sposobność do gorliwego wypełniania tych obowiązków, jak również rozwinięcia powierzonych człowiekowi przez Boga uzdolnień, nadaje przede wszystkim życie rodzinne i zawodowe. To właśnie związane z nimi codzienne trudy pozwalają wykształcić cnoty przyrodzone, które, po osiągnięciu należytego stopnia wykształcenia i kultury, będzie można wykorzystać w działaniach na rzecz dobra Kościoła, czyli w akcji katolickiej. Wszystkim Czytelnikom, którzy pragną włączyć się w te działania i dostrzegają konieczność kształtowania swojego charakteru w oparciu o katolicką myśl wychowawczą, polecamy na początek uważną lekturę poniższego tekstu.

Jan Wielopolski

ZDOLNOŚCI LUDZKIE W SŁUŻBIE APOSTOLSTWA

OBECNOŚĆ BOŻA. – Naucz mię, Panie, oddać na służbę apostolstwa wszystkie zalety, jakie otrzymałem od Ciebie.

Rozważanie

1. Obok cnót naturalnych, oddanych na służbę miłości apostolskiej, trzeba rozważyć jeszcze inne zalety ludzkie, które pozwalają apostołowi górować w swoim środowisku, nie dla podkreślenia swojej osoby, lecz dla zwycięstwa idei chrześcijańskiej. Mówić, że apostoł, mimo swojej kultury i zdolności, nie może nic uczynić bez pomocy Boga, nie znaczy przekreślić te zalety ludzkie, lecz tylko stwierdzić, że one same przez się nie wystarczają do osiągnięcia istotnego celu apostolstwa, czyli do udzielenia duszom łaski, której użyczyć może tylko działanie Boże. Lecz to, co nie jest wystarczające samo w sobie, może się stać w ręku Boga najlepszym środkiem dla dobra dusz. Również pędzel sam przez się nie jest zdolny do malowania, lecz w ręku dobrego artysty może służyć do wykonania wielkich arcydzieł.

Apostoł powinien być świadomy całkowitej niewystarczalności swoich zasobów i zalet, lecz równocześnie powinien je rozwijać, doprowadzać do owocowania, by je oddać do usług Bożych i do celów apostolskich. Stąd konieczność, aby apostołowie razem z życiem wewnętrznym, rozwijali swoje wykształcenie. Bez wątpienia, świętość pozostanie zawsze zasadniczym czynnikiem, lecz jeśli ze świętością łączy się nauka, wyniki będą lepsze. Takiego zdania jest święta Teresa od Jezusa, która odnośnie kierownictwa duchowego nie waha się powiedzieć: „Przewodnik powinien być człowiekiem uduchowionym, lecz jeśli przy tym nie ma nauki, wielka stąd może wyniknąć szkoda” (Ż. 13, 19). Zresztą nie tylko dla kierownictwa duchownego, lecz również dla każdego rodzaju apostolstwa „wiele znaczy nauka, by we wszystkim mieć światło” (T. J.: Dr. d. 5, 2). Nadto, w niektórych środowiskach nie można wcale pracować bez dostatecznej kultury. Apostoł ma więc obowiązek starać się o przygotowanie intelektualne, odpowiednie do apostolstwa, jakiemu pragnie się oddawać. Nie chodzi tutaj o zdobywanie nauki, która nadyma, ani o rozwój własnej inteligencji dla pokazania się, lecz aby oddać na służbę dusz wszystkie zdolności otrzymane od Boga. Dzięki ożywczemu wpływowi miłości, wszystko – wychowanie, kultura, nauka, zdolności techniczne itd. – zmieniają się w środek apostolstwa.

2. Ci, którzy są wezwani do wykonywania apostolstwa w życiu zawodowym, mają większy obowiązek niż inni zdobyć wykształcenie i wiadomości techniczne, odpowiednie do swego zawodu. Nauczyciel, który nie przygotowuje się dobrze do swoich wykładów, nie zna spraw współczesnych i nie oddaje się gorliwie nauczaniu, nie wywrze wpływu na swoich uczniów i wszelkie apostolstwo, jakie pragnąłby wśród nich rozwijać, będzie bezowocne. W ten sposób będzie mógł uczynić wiele dobrego a niekiedy jego słowo znajdzie większy posłuch niż nawet słowo kapłana. Słusznie Pius XII poleca katolikom świeckim „nie ustępować innym w nauce i wiadomościach zawodowych”, lecz czynić co tylko mogą, aby się stać „najlepszymi pracownikami, najlepszymi prawnikami, literatami, lekarzami, inżynierami”, itd. (ai Laureati catt. 20—3—1941); a to wszystko nie dla zysku, lecz aby zdobyć coraz większy i szerszy wpływ dla celów apostolskich. Istotnie, zależnie od wiadomości zawodowych, katolicy będą powoływani w społeczeństwie na stanowiska kierownicze i w ten sposób będą mogli współdziałać skuteczniej w urządzaniu świata według zasad Ewangelii a zatem zdolnego do otrzymania łaski Bożej.

Zanim jednak katolik świecki zacznie oddawać się innym formom apostolstwa, powinien uzdolnić się do doskonałego wykonywania obowiązków związanych z jego życiem zawodowym. Ponieważ świętość polega przede wszystkim na wykonywaniu obowiązków swojego stanu, więc apostoł powinien najpierw przyłożyć się do doskonałego wypełniania obowiązków zawodowych, które są właśnie obowiązkami jego stanu. Stać się świętym w codziennych obowiązkach, stać się apostołem przez wykonywanie obowiązków – oto program katolika świeckiego. Program praktyczny i dostępny dla wszystkich, wymagający jednak wielkiego ducha ofiary, wiary i miłości, aby przekuć trudną pracę zawodową na broń apostolstwa. Lecz miłość apostolska zdolna jest do wszelkich rzeczy; w Imię Boga wszystko może, „wszystko znosi, wszystkiego się spodziewa” (1 Kor 13, 7).

Źródło: o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960 r., t. II, ss. 458-460. Podkreślenia Pelagiusza.

– – –

Tekst z książki o. Gabriela od św. Marii Magdaleny pierwotnie pojawił się na blogu Pelagiusza z Asturii.

4 thoughts on “Św. Józef, obowiązki stanu i akcja katolicka

 1. Tekst może i dobry ale nie na te czasy. Czy „nauczyciel” ma dążyć do doskonałości w nauczaniu żydowskich kłamstw, propagandy, a wogóle to nienauczaniu jak np. języków (tzw. sztuka dla sztuki i poza system nie da rady wyjść) ? Czy lekarz ma dążyć do doskonałości w żydowskim systemie trucia antylekami, szczepionkami bo żydowski system tak każe ? Czy „rolnik” ma starać się osiągnąć doskonałość w jak największej liczbie oprysków, upraw GMO itd. ? Czy obmyślacze ograniczonej przydatności urządzeń mają dążyć do doskonałości w zadowoleniu systemu bo jak będą robić odwrotnie to ich zwolnią ? Czy fryzjerki mają strzyc i stylizować tak jak ś. Paweł Apostoł zabrania się nosić w swoim liście ? Piekarze……. Tu wszystko jest na odwrót.

  • Głęboko się Pan myli, twierdząc, że tekst ten jest nie na te czasy. Otóż tekst ten jest ponadczasowy, bowiem katolik zawsze (dawniej, dziś, jutro) zdawać musi sprawę wobec Boga z wierności obowiązkom swego stanu oraz z tego, jak oddaje swe zdolności na służbę Bożą. Winien do tego rachować swe sumienie i jako pomoc w tym może posłużyć powyższy tekst.
   Na łamach „Myśli Katolickiej” starać się będziemy pomóc w tym, by zaszczepiać spojrzenie integralnie katolickie na wszystkie przejawy życia, począwszy od wierności w małym, w obowiązkach stanu. Bez tego „żydzi i masoni” mogą zupełnie nic nie robić, a sukcesy i tak odniosą (i dziś odnoszą w dużej mierze dzięki temu).

   • Chodziło mi raczej o tych, którzy poprzez swoją nieświadomość myśląc, że robią dobrze robią źle. Mając jednak tego wszystkiego świadomość i postępując zgodnie z Bożymi przykazaniami Chrześcijanin musi w coraz bardziej przytłaczającym systemie liczyć się z trudnym życiem, a w dalszej części z prześladowaniami, które mają nadejść. Oczywiście każdy Katolik winien postępować zgodnie z wolą Pana Boga. Takim przykładem jest handel w niedziele. Jeśliby wszystkie kasjerki i kasjerzy przestrzegali/ły 3 przykazania Bożego problem handlu w niedziele znika samoistnie. Jak widać podstawą problemu jest grzech ! Jeśli nie rządziliby nami żydzi nie byłoby również możliwości zatrudniania obcokrajowców w tym dniu. Jak widzimy po licznych wyjątkach wszystko jest przez żydów zrobione tak iżby można jednak było grzeszyć co pewien czas nawet po pełnym wprowadzeniu ich zasad chyba w 2020 r.

    • Człowiek nieświadomy nie ponosi winy moralnej, chyba że jest to nieświadomość zawiniona. Wtedy zależy to od stopnia winy.

     Chrześcijani musi się liczyć przede wszystkim z nauczaniem Kościoła i swoimi obowiązkami stanu i m.in. by to przypominać powstało nasze Stowarzyszenie. Chrześcijanin absolutnie nie ma się liczyć z prześladowaniami, które mają nadejść, bo ani nie ma tej pewności, że w ogóle nadejdą, ani żaden chrześcijanin nie ma pewności, że nawet jeśli nadejdą, dożyje ich. Raz jeszcze: nauczanie Kościoła i obowiązki stanu.

     Wielu ludzi chcącym żyć po Bożemu jest zmuszonych moralnie np. pracować w niedzielę, ponieważ muszą utrzymać rodzinę. Liberałowie tego nie rozumieją, twierdząc, że to od dołu porządek społeczny jest ustanawiany.

     Mniej o żydach i nieznanej nikomu przyszłości, więcej o obowiązkach tu i teraz! Tylko w ten sposób będzie każdy lepiej przygotowany na przyszłość, zwłaszcza tę wieczną, co jest jedynym pewnikiem w tym życiu.

Tu można zostawić komentarz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s